Andre muligheder for hjælp

Hold Fast er en mulighed for elever, som har brug for psykologhjælp i forbindelse med psykologiske, sociale eller uddannelsesmæssige problemer.

Nogen gange er der brug for en mere specialiseret hjælp end den, vi kan tilbyde. Det kan for eksempel være hvis en elev pludselig og akut har brug for hjælp eller hvis en elev oplever et dødsfald i familien eller et overfald. Neden for kan du få hjælp til at orientere dig i andre tilbud, som måske kan hjælpe dig eller nogen du kender.

Hvis du har selvmordstanker

Hvis du om selvmordstanker eller selvmordsimpulser skal du henvende sig på Center for selvmordsforebyggelse, som kan foretage en vurdering af alvoren af dine symptomer samt tilbyde behandling.

Center for Selvmordsforebyggelse
Tretommervej 3
8240 Risskov
telefon 77 89 38 30

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30, fredag kl. 8.00-15.00.

Telefonen besvares i øvrigt døgnet rundt, idet der uden for åbningstiden omstilles til Psykiatrisk Skadestue, Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Hvis du har akut brug for psykiatrisk hjælp

Visiteret psykiatrisk modtagelse/ tidligere Psykiatrisk Skadestue i Region Midtjylland

Ved brug for akut psykiatrisk hjælp: Kontakt egen læge/vagtlægen.

Lægen/vagtlægen kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse, hvor du kan få yderligere hjælp.

De visiterede psykiatriske modtagelser har åbent døgnet rundt.

Kontakt
Ring til egen læge inden for normal åbningstid

Vagtlægen træffes kl. 16.00 – 08.00 på hverdage.
Lørdag, søndag og helligdage åbent døgnet rundt.

Vagtlæge: 70 11 31 31


Psykiatrisk rådgivningstelefon

Borgere, herunder patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation, kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon.

Tlf: 78 470 470 

Rådgiverne er erfarne psykiatriske medarbejdere, der tilbyder råd om forskellige psykiatriske problemstillinger og vejledning i forhold til, hvor du kan henvende dig for at få hjælp.

Rådgiverne kan ikke yde behandling.

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon er åben døgnet rundt.
Bemærk, at samtalerne bliver optager og gemt!

Hvis du oplever sorg, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien

Praktiserende læge

Hvis du oplever dødsfald eller alvorlig sygdom i familien eller er pårørende til alvorligt psykisk syge kan du via praktiserende læge få henvisning til et antal psykologsamtaler. Der er en egenbetaling på omkring 3-400 kr for den første samtale og 2-300 kr for de efterfølgende samtaler. Beskrivelse af de præcise retningslinjer for hvem der er berettiget til henvisning findes på www.retsinformation.dk i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Sorgtilbud i kommunerne

Kommunerne har også tilbud til sorgramte familier – herunder sorggrupper til de ramte børn samt rådgivningsforløb.

I Randers Kommune kan du rette henvendelse til Familiehuset: 2937 2062 eller familiekonsulenterne Lone Bech Christensen: 23304244 eller Janne Roed: 23305834

Se også hjemmesiden for den kommune du bor i.

Der findes også tilbud om sorggrupper hos forskellige private organisationer:

Unge og Sorg: www.bornungesorg.dk

Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk

Hvis du oplever depressive symptomer

For personer mellem 18-37 år med let til moderat depression er der mulighed for at få henvisning via praktiserende læge til psykologbehandling. Der er en egenbetaling på omkring 3-400 kr for den første samtale og 2-300 kr for de efterfølgende samtaler. Beskrivelse af de præcise retningslinjer for hvem der er berettiget til henvisning findes på www.retsinformation.dk i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Hvis du oplever angst

For personer mellem 18 til og med 28 år, som lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, er der mulighed for at få henvisning via praktiserende læge til psykologbehandling. Der er en egenbetaling på omkring 3-400 kr for den første samtale og 2-300 kr for de efterfølgende samtaler. Beskrivelse af de præcise retningslinjer for hvem der er berettiget til henvisning findes på www.retsinformation.dk i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Hvis du oplever symptomer på spiseforstyrrelse

Praktiserende læge er også den, som kan henvise til psykiatrien, eksempelvis Center for Spiseforstyrrelser.

Hvis du oplever at have problemer omkring ”ungdomsemner” og er i tvivl om hvilken hjælp du har brug for

Ungekontakten under Randers Kommune tilbyder Anonym Rådgivning. Den Anonyme Rådgivning er et tilbud om anonym rådgivning for unge. Rådgivningen kan handle om alle slags ungdomsproblematikker, f.eks. stoffer, pubertet, overgreb, selvværd, ensomhed, trivsel, skole, venner, psykiske og sociale problemer.

Den anonyme Rådgivning fungerer også som indgangsdør til en masse andre tilbud i kommunen og kan hjælpe med at finde ud af, om du har brug for et andet tilbud og hvilket tilbud, der så er det rigtige for dig.

Der kan også blive tale om et længere forløb i Ungekontakten.

Rusmiddelcenter Randers
Ungekontakten
Toldbodgade 3, plan 4
8900 Randers C

Tlf: 89 15 77 70
ungekontakten@randers.dk
www.ungekontakten.com

I Favrskov Kommune kan du ringe til Ungemobilen og komme i kontakt med en psykolog, som kan rådgive dig her og nu og eventuelt hjælpe dig med at komme i kontakt med andre hjælpeinstanser.

Tlf: 24 27 13 17

Se mere på kommunernes hjemmesider:

www.randers.dk
www.favrskov.dk
www.norddjurs.dk
www.syddjurs.dk
www.mariagerfjord.dk


Hvis du har selvskadende adfærd, f.eks. cutting

Randers Kommune har tilbud om gruppebehandling for unge med selvskadende adfærd.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller er pårørende til en, der har været udsat for et seksuelt overgreb

Center for Voldtægtsofre er en akut døgnåben modtagelse ved Skadestuen, Århus Sygehus, Nørrebrogade. Centret henvender sig til kvinder og mænd i Region Midtjylland, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Henvend dig så vidt muligt indenfor 72 timer efter overgrebet. Du er dog altid velkommen at ringe og tale med os. Du kan komme direkte til centret, men det kan være en fordel at ringe, før du kommer.

Hele tilbuddet er gratis og du behøver ikke nogen henvisning. Du behøver ikke at politianmelde overgrebet.

Kontakt
Du kan kontakte vagthavende sygeplejerske døgnet rundt på:
tlf.: 89 49 27 17

Du kan også henvende dig direkte på adressen:
Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Nørrebrogade 44

Hvis du har problemer med stoffer eller alkohol

Hvis du tager stoffer eller drikker for meget alkohol og har brug for hjælp til at holde op kan du henvende dig på kommunens rusmiddelcenter eller misbrugscenter, hvor der tilbydes for alkohol- og stofmisbrug til alle borgere i kommunen.

Rusmiddelcenter Randers
Toldbodgade 3, plan 4
8900 Randers
Tlf: 89 15 77 70

Favrskov Rusmiddelcenter
Østergade 38
8370 Hadsten
Tlf: 89 64 43 80 eller 89 64 43 81

Misbrugscenter Djursland
Hovedgaden 61-63
8410 Rønde
Tlf: 87 91 02 20

Rusmiddelcentret
Sønderport 10
8500 Grenå
Tlf: 89 59 42 50

Misbrugscenter Mariagerfjord
Fortunavej 1
9550 Hobro
Tlf: 97 11 40 20