Hvem kan ellers hjælpe?

De tilknyttede skoler har forskellige støttemuligheder, som de kan tilbyde eleverne.
Der er typisk tale om kontaktlærer, uddannelses- eller studievejleder, læsevejleder, matematikvejleder og mentor. Se mere på skolernes hjemmesider.

For elever med funktionsnedsættelse er der mulighed for at søge om støttemidler (SPS) hos SU-styrelsen.

Den kommunale UU- Ungdommens Uddannelsesvejledning har mulighed for at støtte elever indtil 25 år.

Se evt i vores linksoversigt efter det rette sted for dig.