Marianne Højriis Jeppesen


Jeg hedder Marianne, og jeg har været ansat hos Hold Fast siden november 2012. Jeg er ansat under Projekt Opsporing og Screening af sårbare unge på Erhvervsuddannelser.

Projektet retter sig mod unge under 26 år, som er tilknyttet et grundforløb. Primært fokus i projektet er tidlig opsporing og støtte til sårbare elever med henblik på fastholdelse i uddannelse. Desuden har vi i projektet fokus på opkvalificering, vejledning og sparring af undervisere, mentorer og uddannelses- og studievejledere.

Jeg er tilknyttet Tradium på Vester allé, Rådmands Boulevard og Kirketoften samt Randers Social- og Sundhedsskole i Paderup.

Jeg har mange års erfaring med bl.a. arbejde med unge og voksne med stressrelaterede vanskeligheder som angst og depression, herunder problematikker som lavt selvværd, samt erfaring med opmærksomhedsforstyrrelser.

Min primære teoretiske forankring er i kognitiv terapi og nyere versioner heraf.