Terese Borbye


Jeg hedder Terese Borbye og jeg har været ansat hos Hold Fast siden oktober 2012.

Jeg varetager primært korterevarende samtaleforløb med de elever, som henvises til psykologordningen. Derudover foretager jeg testning og afholder eksamensangstkurser for elever.

Jeg har min base på Vester Allé, men dukker ind imellem også op rundt omkring på de andre afdelinger.

I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i kognitiv terapi, men jeg er samtidig inspireret af andre retninger. Allervigtigst er det for mig at tage udgangspunkt i de problematikker, den enkelte elev kommer med og at have en overvejende anerkendende og lyttende tilgang.