Vibeke Thorup


Jeg hedder Vibeke og jeg har været ansat hos Hold Fast siden november 2012.

Jeg er ansat under Projekt Opsporing og screening af sårbare unge på Erhvervsuddannelser. Projektet retter sig mod unge under 26 år, som er tilknyttet et grundforløb. Det primære fokus i projektet er tidlig opsporing og støtte til sårbare elever med henblik på fastholdelse i uddannelse. Desuden har vi i projektet fokus på opkvalificering, vejledning og sparring af undervisere, mentorer og uddannelses- og studievejledere.

Jeg er tilknyttet Tradium på Vester allé og Blommevej, Randers Produktionshøjskole i Randers og Virring samt Randers Social- og Sundhedsskole på Minervavej og i Grenå.

Jeg har mangeårig erfaring i at arbejde med udviklingsprojekter og unge. Min primære teoretiske forankring er kognitiv terapi, men jeg lader mig også gerne inspirere af andre retninger.