Ledig stilling

Psykologer til fastholdelsesprojekt på erhvervsuddannelserne i Randers

Besættes pr.: 1-11-2012

Om jobbet

Vil du gerne beskæftige dig med et spændende arbejdsfelt som har politisk bevågenhed? Så er her muligheden for et job, hvor du kan sætte dit præg på et projekt, hvor metoderne udvikles undervejs.

Hold Fast, der er uddannelsespsykologisk rådgivning for elever, klasser og undervisere, der er tilknyttet ungdomsuddannelserne ved Tradium, Paderup Gymnasium, Randers Produktionshøjskole og Randers Social- og Sundhedsskole søger 2 psykologer til et 2-årigt fastholdelsesprojekt.

Fastholdelsesprojektet har til formål at udvikle metoder til tidlig opsporing og helhedsorienteret støtte til frafalds – og eksklusionstruede elever på erhvervsuddannelserne i Randers. Elevmålgruppen består af EUD elever under 26 år, som ikke profiterer af traditionelle samtaleforløb. Projektets metodeudvikling retter sig både mod elevmålgruppen og undervisere på de deltagende skoler.

Projektpsykologernes opgave er at udvikle og afprøve nye helhedsorienterede tværfaglige indsatser for elevmålgruppen. Metoderne er ikke fastlagte, men arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af udvikling af screeningsmetode til underviserbrug, opkvalificering, undervisning og supervision af undervisere og vejledere, psykologiske undersøgelser, gruppe og individuelle forløb for elever samt etablering af samarbejde med eksterne aktører.

Din profil

Vi lægger vægt på at du:
• er uddannet psykolog
• er udviklingsorienteret og trives i dynamisk projektmiljø
• har solid erfaring med elevmålgruppen og med støttende interventioner rettet mod øget mestring
• har testerfaring og kendskab til kognitive test og rating skalaer
• kan omsætte psykologisk viden til en pædagogisk praksis
• har formidlingsevne og kan arbejde procesorienteret med at rådgive, vejlede og supervisere andre faggrupper
• har flair for tværfagligt samarbejde og kan gebærde dig i forskellige organisatoriske og institutionelle sammenhænge
• har mod på at være synlig og tilgængelig for elever og undervisere m.fl. på skolerne

Vi tilbyder

• afvekslende og fagligt udfordrende arbejdsopgaver
• mulighed for selv at præge opgaveløsning og metodevalg
• en velfungerende psykologgruppe, som er forankret hos Tradium, og samarbejder med flere faggrupper på tværs af de deltagende skoler
• intern faglig sparring
• ekstern supervision

Begge stillinger er på fuld tid, og der er tale om en tidsbegrænset ansættelse med start pr. 1. november 2012 frem til 31. oktober 2014. Der kan dog evt. være mulighed for at forlænge ansættelsen yderligere.

Ansættelse og aflønning vil ske efter gældende overenskomst. Det er en forudsætning for jobbet at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed, da der er tale om skiftende arbejdssteder mellem Tradium, Randers Social og Sundhedsskole samt Randers Produktionshøjskole.

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Gunnþórunn Arnarsdóttir, tlf. 87 10 04 30 eller 25 22 96 09. Du kan læse mere om Hold Fast – Uddannelsespsykologisk rådgivning på www.holdfast.nu

Send din ansøgning med relevante bilag senest den 5. september 2012 via www.tradium.dk