Om Rådgivningen

Hold Fast Uddannelsespsykologisk Rådgivning startede i 2008 som et projekt med midler fra den tidligere psykiatriaftale. I sommeren 2011 valgte de samarbejdende skoler at rådgivningen skulle drives videre for skolernes egne midler.

Hold Fast har desuden fået bevilget midler til et nyt projekt, som du kan læse mere om andetsteds på hjemmesiden.

Vi er for tiden seks psykologer, som betjener de tilknyttede skoler. Du kan møde os rundt omkring på afdelingerne.

Træffetiden kan bruges til sparring om konkrete tvivlsspørgsmål eller generelle overvejelser. Det kan for eksempel dreje sig om hvorvidt en henvisning er relevant for en bestemt elev eller om der er andre, mere velegnede tilbud for den pågældende. Det kan også være overvejelser omkring dynamikken i en klasse eller lign. Vi kan kontaktes personligt, når vi er på de forskellige skoler og selvfølgelig kan du sende en mail eller ringe.

Læs mere om os og de skoler, vi betjener under menupunkterne til venstre.