Vejledning om ansøgning til puljen

Vores nye projekt er søgt i en pulje under Socialstyrelsen ved navn "Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser".

Vejledningen til pulje kan læses ved at følge linket: http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/lukket-for-ansogning/boern-unge-fam/Documents/Vejledning%20_opsporing.pdf