Vi tilbyder

Rådgivning for elever og medarbejdere

Hold Fast er et tilbud om psykologisk rådgivning for elever på ungdomsuddannelserne ved Paderup Gymnasium, Randers Produktionshøjskole, Randers Social- og Sundhedsskole og Tradium. Vi er tre psykologer ansat i rådgivningen og du finder os omkring på skolerne. Vore primære kontorer er på Social- og Sundhedsskolen samt Tradium på Vester allé, hvor vi oftest er at finde.

Hold Fast har som sin primære opgave at støtte elever på uddannelserne i at gennemføre ungdomsuddannelsen. Denne opgave løses via individuel rådgivning og gruppebaserede tilbud, f.eks. eksamensangstkurser.

Hold Fast arbejder desuden på at forebygge at elever falder fra uddannelse ved at kvalificere lærernes forudsætninger for at skabe et miljø præget af trivsel for eleverne. Denne opgave løses f.eks. gennem undervisning og supervision af lærere og mentorer på de tre skoler.

Målgrupper

Ordningens primære målgruppe er frafaldstruede elever på de tilknyttede skolers ungdomsuddannelser.

Ordningens sekundære målgruppe er medarbejdere med elevkontakt på de tre tilknyttede skoler. Fokus i arbejdet er også her øget elevtrivsel.

Hvem går til psykolog?

Der kan være mange grunde til at gå til samtaler hos en psykolog.

Du kan f.eks. have glæde af at komme til samtaler, hvis du

  • har svært ved at følge med i undervisningen, er urolig i undervisningen og har svært ved at koncentrere dig
  • er trist og ked af det og har været det i en længere periode,
  • har svært ved at få kontakt med de andre elever på holdet,
  • har svært ved at skulle fremlægge på klassen,
  • er begyndt at skade dig selv eller har tanker om at gøre det
  • holdt op med at spise
  • er vred og irritabel, let farer op og kommer op at skændes
  • mangler selvtillid og selvværd eller bliver optaget af hvad andre mon tænker om dig
  • har det svært med din familie, forældre eller søskende

Hvis du kan genkende nogle af disse vanskeligheder eller har andre vanskeligheder, som du tænker, at en psykolog kan hjælpe dig med, kan det være et samtaleforløb er noget for dig.

Du kan læse mere om vores ydelser i menuen til venstre.