Ydelser klasser

Klasseintervention

Klasseintervention er en mulighed, når I oplever, at der i en klasse gør sig nogle særlige forhold gældende, som gør det vanskeligt at opnå eller fastholde et hensigtsmæssigt læringsmiljø og god trivsel for elever og undervisere. Det kan for eksempel være en social omgangsform, som virker ekskluderende på nogle elever eller en tilgang til undervisningen, som modarbejder læring.

For at klasseinterventionen kan blive en god oplevelse, som hjælper jer videre, er det vigtigt, at der på forhånd er gjort nogle overvejelser i klassen og blandt klassens undervisere. Forud for klasseinterventionen vil vi derfor bede jer overveje følgende spørgsmål:

  • Er klassen interesseret i at få hjælp udefra? Det er vigtigt at klassen er accepterende over for tilbuddet. Det kan enten være at klassen selv efterspørger hjælp – så kan de tilbydes muligheden for klasseintervention, hvor en psykolog kommer ind i klassen. Det kan også være at læreren/rne starter en dialog med klassen om hvad underviserne ser af problematikker i klassen og at underviserne ønsker eller foreslår at få hjælp udefra. Hvis det er tilfældet er det vigtigt at klassen i det mindste er modtagelig overfor at få hjælp udefra.
  • Hvad ønsker I hjælp til? Det er også vigtigt, at klassen er med i en proces omkring at beskrive, hvad der ønskes hjælp til. Det skaber et godt udgangspunkt for samarbejdet, at klassen har ejerskab i processen. Den beskrivelse, som klassen godkender, sender I til os - vi arbejder på at lave en skabelon i forhold til de spørgsmål I kan tage udgangspunkt i.

Når vi har modtaget beskrivelsen af hvad klassen ønsker hjælp til laver vi en aftale om hvornår vi kommer i klassen. Der skal sættes ca. to timer af til dette.

I løbet af disse to timer arbejder vi løsningsfokuseret med det problemområde, I ønsker hjælp til. Det betyder, at vi tager afsæt i hvad det ønskede resultat for klassen kunne være, og arbejder os frem imod det. Vores hensigt med denne arbejdsform er at aktualisere klassens ressourcer og skabe en positiv stemning ud fra en erkendelse af at de kan ændre den situation, de er utilfredse med. Vi arbejder derfor også anerkendende og med mere fokus på processen end på at nå et synligt resultat i løbet af disse to timer.

Hvis det er aktuelt støtter vi klassen i at finde frem til aftaler om hvad, de vil gøre anderledes, og hvordan de har tænkt sig at løfte den opgave.

Hvis det er aktuelt, kan vi lave en opfølgninsaftale, hvor vi kan følge op omkring hvordan det går med at overholde aftalerne og om der skal laves justeringer. Der skal sættes en time af til en opfølgninsgang.

Det er vigtigt, at den centrale underviser i klassen også er tilstede under klasseinterventionen, da underviseren er en del af det sociale netværk i klassen. Det giver samtidig underviseren mulighed for senere at referere til den proces og de erkendelser, som kom frem under klasserinterventionen.

Disse kriterier er generelle og først og fremmest tænkt som en hjælp til at sikre at en klasseintervention bliver en god oplevelse for deltagerne samt at I får det udbytte af den, I ønsker jer. Vi tager selvfølgelig højde for særlige omstændigheder i det omfang det er muligt.

Temaundervisning

Vi har mulighed for at deltage i klasserne som gæsteundervisere i forbindelse med temaer, der har relevans i forhold til øget elevtrivsel.

Vi kan for eksempel komme med et oplæg omkring det tema, klassen ønsker fokus på. Det kan være temaer såsom trivsel i klassen, ensomhed, mobning, stoffer, sorg, særlige psykiske vanskeligheder eller diagnoser eller andet.

Vores undervisning er dialogpræget og vil typisk kræve at eleverne deltager aktivt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker.